Opis

K2 Gravon Lite to najprostsza oraz najszybsza w aplikacji pow?oka ceramiczna, kt?ra zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewn?trznymi.Pow?ok? mo?na nak?ada? warstwowo zwi?kszaj?c ochron? z ka?d? kolejn? warstw? nawet do 2 lat.
Pow?oka ceramiczna to doskona?a alternatywa dla wosk?w samochodowych, a ze wzgl?du na doskona?e w?a?ciwo?ci odpychania zabrudze? mo?na zmniejszy? cz?stotliwo?? mycia.
W przeciwie?stwie do wosk?w, pow?oki ceramicznej nie da si? zmy? przy pomocy ?rodk?w chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany spos?b zabezpieczenia lakieru. Jedyn? mo?liwo?ci? usuni?cia pow?oki jest maszynowe spolerowanie. Pow?oka ceramiczna zabezpiecza r?wnie? przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i ?atwo daje si? usun??.
Produkt K2 Gravon Lite 50 ml wystarczy na naniesienie 3 warstw na lakier + zabezpieczenie felg (w zale?no?ci od wielko?ci samochodu).
Zestaw zawiera K2 Gravon Lite 50 ml + aplikator + 2 chusteczki.
SPOS?B U?YCIA:
I. Optymalne warunki nak?adania
Nak?ada? w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.
II. Przygotowanie powierzchni
Umy? i dok?adnie osuszy? lakier, powierzchnia powinna by? wolna od zabrudze?.
III. Aplikacja
Przed przyst?pieniem do aplikacji pow?oki ceramicznej nale?y dok?adnie odt?u?ci? powierzchni? zmywaczem K2 Klinet, u?ywaj?c mikrofibry – np. mikrofibra K2 Bona. Dok?adnie wstrz?sn?? butelk? i na?o?y? 6 – 8 kropli na na such? chusteczk? owini?t? na aplikatorze. Nak?ada? krzy?owo, jednorazowo na maksymalnie 2 elementy. Po 5 – 10 minutach od na?o?enia wypolerowa? powierzchnie przy pomocy mikrofibry (wy?sza temperatura skraca czas schni?cia, ni?sza wyd?u?a). Nie dopuszcza? do wyschni?cia pow?oki na lakierze. Po na?o?eniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczeka? min. 1 godzin? i na?o?y? kolejn?
IV. Po aplikacji
Przez nast?pnych 7 dni nie my? auta przy u?yciu jakichkolwiek ?rodk?w chemicznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 GRAVON LITE 50 ML”

You've just added this product to the cart: