K2 KLIMA DOKTOR 500 ML

SKU: W100 Kategoria:

Opis

K2 KLIMA DOKTOR to wysokiej jako?ci, niezwykle skuteczna pianka do od?wie?ania klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemne zapachy powsta?e w wyniku zanieczyszczenia parownika klimatyzacji oraz nagromadzeniem si? bakterii i grzyb?w.
Szybko czy?ci uk?ad wentylacyjny, pozostawiaj?c przyjemny, ?wie?y zapach. Zapobiega reakcjom alergicznym.
Mo?e by? stosowana do ka?dego rodzaju klimatyzacji: manualnej, automatycznej, a tak?e do jedno oraz wielostrefowej.
Polecamy stosowanie co najmniej raz w roku.
Spos?b u?ycia:
1. Uruchomi? klimatyzacj?.
2. Ustawi? tryb cyrkulacji zewn?trznej, prze??cznik temperatury na minimum.
3. Wy??czy? klimatyzacj? i wentylator nadmuchu. Wymontowa? filtr przeciwpy?kowy.
4. Mocno wstrz?sn?? puszk? przed u?yciem. Aplikowa? produkt poprzez jak najg??bsze wprowadzenie sondy w miejsce filtra przeciwpy?kowego oraz we wloty powietrza do kabiny pojazdu (z regu?y znajduj? si? od strony komory silnika po stronie pasa?era).
6. Wype?ni? pian? ca?e wn?trze uk?adu. Ewentualny nadmiar piany wychodz?cy przez kratki wytrze? od razu przy pomocy ?ciereczki.
7. Po zastosowaniu zamontowa? nowy filtr przeciwpy?kowy i odczeka? 15 minut.
8. Uruchomi? silnik, w??czy? klimatyzacj?, ustawi? cyrkulacj? wewn?trzn?, ustawi? temperatur? na minimum.
9. W??czy? wentylator, stopniowo zwi?ksza? si?? nawiewu od minimum a? do maksimum.
10. Po 10 minutach, wy??czy? silnik, ustawi? parametry klimatyzacji i wentylacji wed?ug w?asnych upodoba?. Dok?adnie przewietrzy? pojazd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 KLIMA DOKTOR 500 ML”

You've just added this product to the cart: