K2 MOTOR FLUSH 250 ML

11.07

SKU: T371 Kategoria:

Opis

CZY?CI SZYBKO I SKUTECZNIE
Profesjonalna p?ukanka do silnika usuwaj?ca nagar, szlam olejowy oraz sadz?. Pozwala rozpu?ci? zanieczyszczenia blokuj?ce pier?cienie t?okowe, zwi?kszaj?c ich szczelno??.
Szczelne pier?cienie to zwi?kszona kompresja oraz zmniejszony pob?r oleju. W ci?gu kilkunastu minut rozpuszcza nawet najstarsze nagary, osady i inne zabrudzenia znajduj?ce si? w uk?adzie smarowania silnika. Przywraca pe?n? przepustowo?? kana?om olejowym.
BEZPIECZNY DLA SILNIKA
K2 MOTOR FLUSH zosta? wyprodukowany w oparciu o najnowsze technologie. Zawiera bardzo skuteczne substancje czyszcz?ce oraz dodatek przeciwzu?yciowy.
Zabezpiecza on silnik przed nadmiernym tarciem mog?cym powsta? w trakcie stosowania produktu, z uwagi na rozcie?czanie Motor Flushem oleju silnikowego. Produkt jest bezpieczny dla ka?dego rodzaju silnika: benzyna diesel lpg, itp.

WYD?U?A ?YWOTNO??
Stosowanie K2 MOTOR FLUSH przed ka?d? wymian? oleju gwarantuje utrzymanie silnika w czysto?ci, co wyd?u?a jego ?ywotno??. Czarny osad mo?na wyeliminowa? na trwa?e przy regularnym stosowaniu preparatu. Jedno opakowanie wystarcza na ok. 5 l oleju. Polecamy stosowanie w proporcji 50ml p?ukanki na 1 l oleju.
W przypadku mocno zanieczyszczonych silnik?w proporcj? oraz czas pracy na p?ukance mo?na zwi?kszy?.
SPOS?B U?YCIA:
P?ukanie wn?trza silnika nale?y przeprowadzi? bezpo?rednio przed wymian? oleju silnikowego.
Przed zastosowaniem ?rodka nale?y sprawdzi? poziom oleju w silniku, je?li nie jest w?a?ciwy, nale?y uzupe?ni? olej.
Nast?pnie wla? ca?? zawarto?? opakowania do silnika.
Uruchomi? silnik i pozostawi? na biegu ja?owym przez 10 – 15 minut.
Nast?pnie wy??czy? silnik i usun?? grawitacyjnie ca?y zu?yty olej z silnika.
Zmieni? filtr oleju na nowy.
Wla? odpowiedni? ilo?? nowego oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.
POJEMNO??: 250 ml.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 MOTOR FLUSH 250 ML”

You've just added this product to the cart: