K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA 200 ML

SKU: K510 Kategoria:

Opis

K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA jest p?ynn? pow?ok? hydrofobow?, odprowadzaj?c? wod? z szyby w czasie jazdy. To najprostszy spos?b na dobr? widoczno?? i popraw? bezpiecze?stwa jazdy w czasie deszczu.
Dzi?ki ?atwej aplikacji szybko tworzy specjaln?, opart? na nanocz?steczkach, hydrofobow? pow?ok? ochronn?, odpychaj?c? wod? i u?atwiaj?c? jej sp?ywanie ze wszystkich szyb samochodu, jak i reflektor?w ju? przy pr?dko?ci 45km/h.
Niewidzialna wycieraczka w p?ynie zapewni wi?kszy komfort podr?owania w czasie niepogody i pozwoli samochodowym wycieraczkom ?atwiej usuwa? deszcz, deszcz ze ?niegiem i ?nieg.
K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA doskonale spisuje si? w okresie letnim, utrudniaj?c przywieranie zanieczyszcze? i owad?w. Mo?e by? stosowana na szybach, reflektorach oraz lusterkach.
W sezonie zimowym redukuje osadzanie szronu i lodu na szybach.
CECHY PRODUKTU:
jednosk?adnikowy produkt do aplikowania na szyby i reflektory samochodowe;
tworzy hydrofobow? pow?ok?, kt?ra skutecznie odpycha wod?;
powoduje, ?e podczas jazdy krople deszczu natychmiastowo ?ciekaj? z szyby pod wp?ywem p?du powietrza;
warstwa ochronna utrzymuje si? na szybie i jest efektywna przez kilka tygodni;
zmniejsza ilo?? zabrudze? i szronu osadzaj?cych si? na szybie;
poprawia widoczno?? podczas jazdy w deszczu;
bezpieczna dla lakieru i tworzyw sztucznych;
Spos?b u?ycia:
Nanie?? produkt na czyst? g?bk? lub mikrofibr? i rozprowadzi? po czystej i suchej powierzchni szyby.
Szyba musi by? wolna od pozosta?o?ci wosku z myjni automatycznych, brudu drogowego i innych zanieczyszcze?, gdy? mo?e to powodowa? powstanie refleks?w ?wietlnych. Najlepiej je?li b?dzie domyta za pomoc? p?ynu do mycia szyb K2 NUTA.
Pozostawi? produkt na powierzchni do wyschni?cia i nanie?? ponownie drug? warstw?.
Wetrze? nadmiar produktu przy pomocy czystej szmatki.
Powtarza? zabieg co kilka tygodni dla zapewnienia najwy?szej skuteczno?ci.
K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA mo?na tak?e doda? do p?ynu do spryskiwaczy, poprawia to jego skuteczno??.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA 200 ML”

You've just added this product to the cart: