Opis

K2 SPECTRUM to unikalny, syntetyczny wosk w p?ynie (Quick Detailer), kt?rego celem jest szybkie nab?yszczanie lakieru auta. Doskonale sprawdza si? w sytuacjach kiedy w kr?tkim czasie chcemy nada? po?ysk i od?wie?y? wygl?d ca?ego samochodu. Zapewnia natychmiastowy i spektakularny efekt.
Doskonale sprawdza si? do usuwania z lakieru odcisk?w palc?w czy delikatnych zanieczyszcze?. Mo?e by? stosowany do nadania po?lizgu podczas glinkowania lakieru, co jest niezb?dne w trakcie procesu dekontaminacji lakieru.
Wosk w p?ynie zaleca si? stosowa? po ka?dym myciu samochodu w celu od?wie?enia koloru, nadania po?ysku i ochrony przed oksydacj? lakieru.
Regularne stosowanie K2 SPECTRUM wyd?u?a ?ywotno?? woskowej oraz ceramicznej warstwy ochronnej na lakierze.
Jest wyj?tkowo ?atwy w u?yciu. Dzi?ki nowoczesnej formule, bez najmniejszego wysi?ku nawoskujesz lakier samochodu nadaj?c mu lustrzany po?ysk. Wystarczy spryska? powierzchni?, a nast?pnie przetrze?.

K2 SPECTRUM ?atwo si? poleruje i nie pozostawia bia?ych smug. Doskonale nadaje si? do wszystkich typ?w lakier?w. Mo?e by? stosowany na nie do ko?ca such?, a tak?e rozgrzan? powierzchni?.
W celu zapewnienia d?ugotrwa?ej ochrony lakieru rekomendujemy u?ycie syntetycznego wosku ochronnego K2 QUANTUM.
Wosk K2 SPECTRUM posiada dziesi?tki zastosowa?. Z powodzeniem radzi sobie z plastikami zewn?trznymi oraz wewn?trznymi, uszczelkami, oponami, elementami chromowymi, reflektorami, szybami, sk?r? oraz felgami aluminiowymi.
Posiada przyjemny aromat, dzi?ki kt?remu czyszczone elementy zachowuj? ?wie?y zapach.
DOSKONA?A MIKROFIBRA
Do??czona do zestawu mikrofibra posiada doskona?e w?a?ciwo?ci czyszcz?ce i nadaje si? do polerowania lakier?w samochodowych oraz wszelkiego rodzaju g?adkich powierzchni. Nie pozostawia zarysowa? ani smug.
B?YSKAWICZNE NAB?YSZCZENIE
TRWA?A WARSTWA OCHRONNA
K2 SPECTRUM pozostawia na powierzchni lakieru warstw? ochronn?, kt?r? mo?na zauwa?y? po spryskaniu lakieru kilkoma kroplami wody.
Spos?b u?ycia:
Nanie?? ?rodek przy pomocy atomizera na powierzchni?
Delikatnie wypolerowa? powierzchni? mikrofibr?, najlepiej K2 Bona.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 SPECTRUM”

You've just added this product to the cart: