2021-10-18

Nowe przepisy dla samochodów z LPG 2022

Nowe przepisy dla samochodów z LPG 2022

Aktualnie powstaje projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Ustawa dotycząca przepisów o LPG ma obowiązywać od 1 stycznia 2022. Projekt przewiduje nadanie Transportowemu Dozorowi Technicznemu uprawnienia do uznania homologacji za nieważną, gdy instalacja nie posiada pełnej dokumentacji zgodnej z unijnymi przepisami.

Utrata homologacji pojazdów z LPG

Konsekwencje wejścia ustawy w życie nie są jeszcze jasne, ale może to czasowo unieruchomić pojazdy z instalacją gazową poprzez unieważnioną homologacje.  Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, zatem przewidywane są jeszcze poprawki i zmiany.  Rząd mimo wszystko zapewnia, że nie sprawi to kłopotów zwykłym właścicielom pojazdów z LPG.

Konsekwencje, a przepisy o LPG 2022

Przewiduje się, ze największe straty odnotują małe i mikroprzedsiębiorstwa,  firmy montujące instalacje oraz sami producenci podzespołów LPG.

stacja lpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram