2022-01-25

Garaż bez pozwolenia w 2022

Polskie prawo jasno definiuje, jakie budynki wymagają zezwolenia na budowę, a jakie jedynie zgłoszenia. Głównym czynnikiem jest tu metraż przewidzianego garażu.  W tym artykule przedstawimy Państwu, jakie wymagania należy spełnić, aby zbudować garaż bez pozwolenia w 2022 roku oraz w jaki sposób skutecznie zgłosić jego budowę.

Jaki garaż bez pozwolenia w 2022 można zbudować?

Nie każdy dom posiada przewidziany garaż w swoim projekcie, a więc często decydujemy się na budowę garażu wolnostojącego. Ma to oczywiście czasem swoje plusy, ponieważ nie zawsze chcemy poświęcać metrażu domu na garaż, który jest przecież objęty podatkiem. Wolnostojący garaż na samochód nie podlega podatkom od nieruchomości, jednak jest droższy w ogrzewaniu. Kolejnym argumentem przemawiającym za budową garażu bez pozwolenia jest niższy w kosztach budowy, ponieważ taki garaż nie musi być murowany, tak jak reszta budynku (domu).

Przy spełnieniu odpowiednich wymogów budowa drewnianego, blaszanego czy murowanego garażu bez zezwolenia jest całkowicie możliwa. Głównym warunkiem jest tu jego rozmiar (do 35m kwadratowych) oraz spełnienie lokalnych warunków zabudowy. Każde odstępstwo od przewidzianych wymagań będzie skutkowało koniecznością uzyskania pozwolenia.

Garaż bez pozwolenia w 2022 przepisy

Bez pozwolenia możliwe jest budowania takich obiektów jak wolno stojące budynki gospodarcze, garaże i wiaty.

Wymagane jest, aby:

 • obiekty nie przekroczyły 35m2 powierzchni,
 • tylko dwa takie obiekty mogły powstać na 500m2 powierzchni działki.

Oczywiście są również inne czynniki, które jednak nie dotyczą każdego. Pozwolenie będzie potrzebne w przypadkach, gdy:

 • budowa wymaga oceny oddziaływania na środowisko
 • budowa  wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
 • roboty budowlane będą prowadzone niedaleko obiektu wpisanego do rejestru zabytków
 • jeśli budowa będzie przeprowadzona na terenie wpisanym do rejestru zabytków potrzebne będzie pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w okolicy zabytku.

Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Warunki techniczne garażu jako budynek

Garaż bez pozwolenia na budowę musi spełniać szereg warunków technicznych, które znalazły się w rozporządzeniu ministra budownictwa z 2002 roku:

 • garaż musi znajdować się 3 metry od granicy, jeśli nie posiada okien i drzwi od jej strony,
 • jeśli posiada drzwi lub okna od strony granicy to odległość od niej musi wynieść 4 metry.

Istnieją wyjątki, gdy można postawić garaż 1,5m od granicy:

 • jeżeli miejscowy plan zagospodarowania na to zezwala,
 • działka posiada mniej niż 16 metrów szerokości,
 • długość garażu jest mniejsza niż 6,5 metrów (wymiar liczy się wzdłuż granicy) i jest niższy niż 3 metry.

Ponadto, garaż powinien posiadać instalacje elektryczną oraz bramę wjazdową nie mniejszą niż 2,3 metra i nie niższą niż 2 metry.

Garaż bez zezwolenia a materiał

Materiał wykorzystany do budowy garażu nie ma wpływu na możliwość budowy bez zezwolenia. Przepisy o budowie bez pozwolenia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów garaży. Najważniejszym warunkiem oceny, czy można budować garaż bez pozwolenia jest jego rozmiar.

Zgłoszenie budowy garażu - gdzie i kiedy je złożyć?

Wszelkie zgłoszenia należy dostarczyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Oznacza to, że musimy dostarczyć odpowiedni dokument do urzędu w formie pisemnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu należy zawrzeć takie informacje jak rodzaj, zakres, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku rozpoczęcia prac przed oceną zgłoszenia przez urzędnika – urząd uzna pracę za samowolę budowlaną i będzie to wymagać legalizacji samowoli. Jeżeli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi żadnych zastrzeżeń – dopiero wtedy możemy rozpocząć budowę garażu.

Gdzie zgłosić budowę garażu

Zgłoszenia budynek wolnostojącego do 35 metrów kwadratowych należy dokonać w jednym z następujących miejsc:

 • od 1 lipca 2021 roku  w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo,
 • starostwo powiatowe,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy dzielnicowe,
 • urzędy miasta na prawach powiatu.

Budowa garażu wzór zgłoszenia

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty poświadczające o prawie do dysponowania działką,
 • mapę sytuacyjną,
 • plan obiektu (garażu).

We wniosku należy zawrzeć:

 • adres, gdzie powstanie garaż bez zezwolenia,
 • opis powstałego obiektu (garażu), materiały, rozmiar, sposób wykonania, przeznaczenie obiektu,
 • termin rozpoczęcia budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram