2022-11-13

Nowe przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów od 1.11.2022

Kontrola tablic rejestracyjnych

Nowe przepisy przewidują wynik negatywny badania technicznego w przypadku, gdy samochód może posiadać standardową tablicę, ale właściciel zdecydował się zamontować małą tablicę. Małe tablice rejestracyjne przeznaczone są w przypadku rejestracji w Polsce samochodów sprowadzanych z USA oraz Japonii.

System eCall

System eCall to europejski systemem przeznaczony do szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, którego celem jest ograniczenie liczby ofiar wypadków na drogach poprzez zmniejszenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o zdarzeniach drogowych. System posiada zamontowaną kartę SIM, która pozwala na wykonanie bezpłatnego połączenia i pozwala na ustalenie pozycji GPS pojazdu. Aktywuje się, gdy zostaną uruchomione poduszki powietrzne powiadamiając służby. eCall skraca reakcję służb o około 40% - 50%. System eCall jest całkowicie bezpłatny. Nie ma możliwość jego wyłączenia ani rezygnacji z usługi.

W trakcie kontroli diagnosta będzie musiał wykonać sprawdzenie systemu eCall, w pojazdach wyprodukowanych po 31 marca 2018 roku. Sprawdzone będą

Kontrola amortyzatorów

Jak dotąd sprawdzenie amortyzatorów nie było obligatoryjne mimo, ze często praktykowane.Taka konieczność zachodziła jedynie w przypadku kontroli stanu technicznego po wypadku.  Zgodnie z przepisami, od 1 listopada 2022 roku, zawsze będzie badany stan sprawności amortyzatorów.

Kontrola diod LED

Pojazdy wyposażone w reflektory LED od 1 listopada 2022 roku będą kontrolowane doczekały się nieznacznej zmiany w interpretacji sprawności lamp. Od teraz, jeżeli 1/3 lampy LED będzie niesprawna, lampa zostanie zakwalifikowana jako posiadająca usterkę. Poprzednio występowały tylko kwalifikacje "brak światła, źródła światła lub jego uszkodzenie" bez procentowych określeń sprawności.

Kontrola spalin

Od 1 listopada 2022 roku procedura kontroli spalin została rozszerzona o samochody benzynowe. Poprzednio, badano tylko jednostki typu diesel. Celem testu jest sprawdzenie obecności i działania takich elementów jak katalizator, zawrót EGR. Wynik negatywny wystąpi również, gdy pojazd spala zbyt duże ilości oleju.

Klasyfikacje usterek

Ujednolicona klasyfikacja usterek została od 1 listopada 2022 ujednolicona. Do tego dnia, podczas badań technicznych diagności wyróżniali trzy rodzaje usterek w samochodzie:

  • drobne (UD),
  • istotne (UI),
  • stwarzające zagrożenie (USZ).

Powyższą klasyfikacje zmieniono na nową, również trzy stopniową:

  • drobne (UD),
  • poważne (UP),
  • niebezpieczne (UN).

Co grozi za brak przeglądu technicznego w 2022?

Do 31 grudnia 2022 r. kara za brak przeglądu wynosiła od 20 do 500 zł. Jednak nowy taryfikator mandatów ustala grzywnę w wysokości trzykrotności poprzedniej kwoty, czyli powyżej 1500 zł. Oznacza to, że brak przeglądu zawsze będzie krany kwotą od 1500 zł . Maksymalna kara to 5000 zł.

To nie koniec zmian

Od dawna zapowiada się, że będą kolejne zmiany, takie jak podwójne kary za opóźnienie, rejestrowanie fotograficzne pojazdów, czy też zapis fotograficzny przebiegu. Zmiany mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram