2022-05-01

Jazda po lesie – mandat

Jaki można dostać mandat za jazdę po lesie? Jakimi drogami można się poruszać? Czy quady mogą jeździć po lesie? Gdzie można zaparkować w lesie? Kierowcy często nie wiedzą jak prawidłowo poruszać się pojazdem po lesie. Nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 29 Ustawy o lasach podlega  karze grzywny zgodnie z art. 161 Kodeksu wykroczeń. Warto dowiedzieć się jakie obowiązują przepisy i gdzie można wjechać do lasu. Jazda po lesie powinna być zgodnie z przepisami oraz z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Jazda po lesie

Zgodnie z ustawą o lasach można poruszać się pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerem w lesie w następujących przypadkach:

  • po drodze państwowej,
  • po drodze leśnej jeśli jest oznakowana drogowskazami i znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach,

a do jazdy konnej po drogach leśnych wyznaczonych przez nadleśniczego.

To oznacza, że nie można się poruszać samochodami, quadami, skuterami, motorami a także konno po innych drogach niż wyznaczone. Bez względu na to czy jest szlaban lub czy szlaban jest otwarty.

W przypadku lasów prywatnych ruch po nich jest zakazany bez zgody właściciela lasu. Posiadacz lasu może oznaczyć wjazdy do lasu zakazem wjazdu oraz innymi znakami.

Wyżej wymienione zasady obowiązują bez względu na to czy jest ogłoszone zagrożenie pożarowe w lesie.

Mandat za jazdę po lesie

Art.  161 Kodeksu wykroczeń mówi o nieuprawnionym wjeździe do lasu. W przypadku lasów państwowych osobą nieuprawnioną jest każdy z wyjątkiem pracowników nadleśnictwa, osób kotrolujących gospodarkę leśną, służb ratowniczych, straży pożarnej, straży granicznej, wojska, policji, konserwatorów przyrody, osób użytkujących grunty położonych wśród lasów oraz innych zgodnie z art. 29 ustawy o lasach. Natomiast jeśli chodzi o lasy prywatne zabroniony jest wjazd do lasu bez zgody właściciela lub posiada lasu. Według taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia 2022r. za naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach kierowca podlega karze grzywny w wysokości do 500zł.

Parkowanie w lesie

Parkowanie w lesie jest zabronione. Wyjątkiem są specjalne miejsca do tego wyznaczone. Nadleśnictwo możne wyodrębnić miejsca parkingowe odpowiednio je oznaczając. Kodeks wykroczeń również przewiduje karę grzywny za pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Należy także pamiętać, że oprócz otrzymania mandatu może być także samochód odholowany. W przypadku zastawienia drogi przeciwpożarowej może się okazać, że trzeba będzie do domu wrócić pieszo. Na stronie ministerstwa dostępne są mapy lasów, na których można znaleźć miejsca przeznaczone do parkowania.

Inne wykroczenia podczas jazdy po lesie

Oprócz nieuprawnionego wjazdu oraz parkowania w niedozwolonym miejscu można dostać karę grzywny także za inne wykroczenia. Są to między innymi: niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie lub zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie ptasich lęgów oraz mrowisk. Mandat można dostać także za niszczenie drzew i krzewów oraz za wypalanie roślinności. Artykuł 30 ustawy o lasach zabrania także między innymi: zaśmiecania, puszczania psów luzem, rozkopywania gruntu, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych.

Strażnik leśny może dać mandat za jazdę po lesie

Zgodnie z art. 47 ustawy o lasach strażnicy leśni mają prawo do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a także do nakładania oraz pobierania grzywien. Oznacza to, że za nieuprawniony wjazd do lasu, zaparkowanie w niedozwolonym miejscu, używanie sygnałów dźwiękowych w lesie, niszczenie runa leśnego oraz za inne wykroczenia popełnione w lesie strażnik leśny można zatrzymać kierowcę oraz nałożyć na niego mandat. Ma także prawo do zatrzymania podejrzanego o przestępstwo, a także zarekwirowania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia. Zgodnie z ustawą strażnik leśny ma prawo do noszenia broni palnej, kajdanek, paralizatora oraz pałki służbowej. Strażnik leśny ma zatem dużo uprawnień w celu prawidłowego sprawowania ochrony lasów.

Czy quady mogą jeździć po lesie?

Quady powinny się stosować do tych samych zasad co wszystkie inne pojazdy. Ponieważ jest on pojazdem silnikowym zgodnie z ustawą może się poruszać jedynie drogami państwowymi oraz leśnymi, które są specjalnie oznakowane. Kierowców quadów obowiązują te same przepisy drogowe co innych użytkowników pojazdów. Jedynie osoby uprawnione wymienione w art. 29 ustawy o lasach mogą poruszać się quadami dowolnie po lasach. Jazda quadem po lesie po drogach nie przeznaczonych do jazdy jest zatem z reguły niedozwolona. Za niedostosowanie się do zasad można dostać karę grzywny zgodnie z art. 161 kodeksu wykroczeń.

Należy także pamiętać że jazda quadem po lesie niszczy ściółkę leśną, a także płoszy dzikie zwierzęta. Zatem należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad obowiązujących w lasach.

Warto wiedzieć

W Polsce około 80% lasów to lasy państwowe. Nie ma obowiązku specjalnych oznaczeń rozróżniających lasy państwowe od lasów prywatnych. Żeby wiedzieć jak wygląda struktura lasów oraz gdzie są w nich drogi państwowe lub miejsca parkingowe warto zajrzeć na stronę nadleśnictwa. Na stronie oficjalnej stronie ministerstwa dotyczącej lasów można znaleźć mapę lasów, a także mapę zagrożeń pożarowych w lasach. Jazda po lasach powinna być z zachowaniem szacunku do dzikich zwierząt, żyjących w nich.

Pamiętaj!

Jazda po lasach dozwolona jest tylko po drogach państwowych oraz drogach leśnych, które są dopuszczone do ruchu drogowego. Parkowanie w lasach jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Nie można zatem parkować wzdłuż drogi jeśli nie jest oznaczone jako miejsce parkingowe. Mandaty są nakładane  między innymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, kodeksem wykroczeń, a także ustawy o lasach i ochronie środowiska. Strażnik leśny ma prawo wylegitymować kierowcę oraz nałożyć na niego karę grzywny. Quady są pojazdami silnikowymi, więc mają obowiązek stosowania się do tych samych zasad co inne tego rodzaju pojazdy.

Zapraszamy także do przeczytania innych artykułów na temat mandatów z prawa ruchu drogowego:

Oraz dla fanów off-roadu polecamy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram